+359 887 580722
 • Няма добавени артикули!

Гаранционна карта

Живеем във време, което всеки ден ни носи толкова много тревоги, умора и стрес. Прибираме се вкъщи, вечеряме набързо, гледаме по навик нещо по телевизията и…лягаме. Сън! Мечтан, чакан, жадуван и след тежкия ни ден определено заслужен. А дали е и удобен? Зарежда ли ни с енергията, която да ни накара на следващия ден да се усмихнем без причина, да поискаме да извикаме „Добро утро” на целия свят?
 
От една страна, вече има матрак, който да ти даде заслужения сън, който винаги си искал. Сън, в който всяка фибра на тялото ти се възстановява, всяка гънка си почива, а ти се зареждаш с онази енергия, която ти е нужна, за да имаш успешни и прекрасни дни.
От друга страна вече не е нужно да плащате хиляди левове, за да получите това, което Ви е нужно. Матраци ОНИ ще Ви предоставят и нещо повече…!
Правилна експлоатация на Вашия матрак
 
 • Препоръчително е матракът да бъде пренасян, разопакован и поставян поне от двама души. Ако Вашият матрак има дръжки, те са единствено, за да Ви улеснят при неговото обръщане. При никакви обстоятелства те не трябва да се използват за пренасяне на матрака на каквото и да е било разстояние. 
 • Започнете с разопаковане на матрака, като не ползвате остри и режещи предмети за отстраняване на опаковката.
 • Ползвайте матрака винаги само по предназначение. Ако матракът Ви е еднолицев, уверете се, че неговата рамка контактува с поне 5 опорни точки / особено при матраци с ширина над 114 см. включително/ с конструкцията на леглото. Използвайте механизми, съобразени с размера и тежестта на матрака. Ако Вашият матрак е двулицев, го поставете върху равна и твърда повърхност или качествена подматрачна рамка/ламелна скара. Това спомага за  безпроблемната вентилация на въздуха.
 • Матракът ви може да има остатъчен мирис от производствения процес, което е съвсем нормално и постепенно ще изчезне, след като го проветрите. Оставете матрака да „диша“ няколко часа, преди да сложите чаршафи и завивки.
 • Не оставяйте матрака близо до огън, не пушете върху или около него. 
 • Ако сте закупили матрак с пружини, не се опитвайте да го сгъвате на руло, защото по този начин ще се повреди вътрешната конструкция на матрака.
 • Проветрявайте матрака и помещението, в което той е разположен, редовно. Това предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с матрачния плат и предпазва от появата на мухъл и акари.
 • При двулицевите матраци Ви препоръчваме обръщане на матрака (долната част да стане горна) на всеки 6 месеца. Това удължава живота на Вашия матрак. При покупка на матрак с две страни (лято-зима) смяната на страните да става според сезона.
 • Всяка употреба на матрака с цел използване като батут или трамплин, пързаляне и други, е възможно да доведе до увреждане на вътрешната конструкция, както и до евентуално прекратяване на гаранцията. Не позволявайте на домашни животни да бъдат в досег с матрачния плат. Това може да го нарани необратимо. Наличието на петна от всякакъв вид анулира гаранцията.
 • Периодично може да почиствате матрака с прахосмукачка, с накрайника за мека мебел. Ако матракът е по-сериозно замърсен, използвайте специализирани препарати за почистване на матраци или фирма, която предлага тези услуги. При намокряне, попийте веднага с мека кърпа, без да търкате.
 • Калъфите на матраците с цип не трябва да се перат, както ръчно, така и в перална машина.
 • За по-добра защита на матрака, може да използвате протектори за матрак.
 
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА
 • Гаранцията е валидна срещу представяне на касов бон, фактура или друг документ, както и гаранционна карта, с които се удостоверява покупката на продукта от съответния търговски обект. Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на матрака. Ако Вашият матрак е заменен или ремонтиран, гаранцията не се удължава. Гаранционният срок не тече през време на престоя на матрака за ремонт или отстраняване на гаранционен дефект. Гаранцията не може да надхвърля срока, посочен в гаранционната карта. При изтичане на гаранционния срок, ние извършваме и след гаранционен ремонт срещу заплащане. Непопълнените полета в гаранционната карта НЕ АНУЛИРАТ гаранцията.
 • Гаранцията на матрака важи само при правилната му експлоатация  през гаранционния период.
 • В случай, че се налага връщането му към производителя за ремонт или подмяна, матракът трябва да бъде опакован,  добре съхраняван и в добро санитарно-хигиенно състояние.
 • В случай, че няма в наличност идентични материали производителят си запазва правото да използва друг сходен материал или да замени конкретния модел с най-близкия като характеристики и цена, след предварително одобрение от клиента.
 • Условията на гаранцията важат само за матраци, използвани в домашна среда и не са приложими за обществени и туристически заведения.  „Мебел-Стил“ ООД може да предложи  специализирана гама продукти, предназначена за условията на обществените и туристически заведения.
 • Срок на гаранцията: две години за всички еднолицеви матраци и топери и пет години за всички двулицеви матраци
 • Условията на гаранцията важат на територията на Република България и са в допълнение на установените от нормативната уредна права.
 • Настоящата гаранция не ограничава правата на клиента, гарантирани от чл. 112 до чл.118 от Закона за Защита на потребителите доп. ДВ. Бр.8 от 24 Януари 2017г.
 • Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранция по чл.112-115 ЗЗП;
 • Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи дабъде извършена замяната на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1
 
 • Потребителят може да упражни правото си на рекламация, както следва:
В срок до две години за еднолицеви и топ матраци, а за всички двулицеви матраци в срок до пет години, считано от момента на закупуване на стоката. Рекламациите се обслужват в рамките на 30 дневен срок. Предявяват се към търговския обект, от който продуктът е закупен или директно към производителя, ако е закупен от него.
Начини за предявяване на рекламации:
Рекламация се предявявя към конкретния търговски обект, от който продукта е закупен (или директно към производителя):
 • чрез представянето на касов бон, фактура или друг документ, както и гаранционна карта, с които се удостоверява покупката на продукта от съответния търговски обект.
 • В случай, че се налага връщането му към производителя за ремонт или подмяна, матракът трябва да бъде опакован, добре съхраняван и в добро санитарно-хигиенно състояние.
 • Гаранционна карта без касов бон или фактура не се признава за валидна;
 
 
 
ГАРАНЦИОННИ ЧАСТИ:
 • Пружинен пакет на матрака – разхлабени, счупени или видимо изпъкнали под текстилната повърхност навивки.
 • Счупване или напукване на дървените елементи на матрака.
 • Хлътване в корпуса на матрака, по-голямо от 3 сантиметра.
 • Отклонение от размера на матрака по дължина и широчина по-голямо от +/-2 сантиметра.
 • Отклонение от височината на матрака по-голямо от +/- 2 сантиметра.
 
НЕГАРАНЦИОНИ ЧАСТИ:
 • Хлътване в корпуса на матрака, по-малко от 3 сантиметра.
 • Счупен или деформиран матрак вследствие на използване на неподходяща база, основа, легло или подматрачна система за поставяне и експлоатация.
 • Предпочитания за комфорт, мекост и твърдост.
 • Петна от замърсяване или изгаряне.
 • Протриване на текстила и дамаската.
 • Дръжките на матрака.
 • Аераторите на матрака.
 • Наличие на остатъчен мирис от производствения процес (след проветряването на продукта ще изчезне).
 • Поява на плесен мухъл в следствие на повишена влажност в помещението или използване на уреди отделящи влага, както и поява на плесен и мухъл 3 месеца след закупуване на продукта.
 • Разопакован матрак, който е със сгрешен модел или размер по вина на клиента не подлежи на подмяна.
 • Не се поемат отговорности отнасящи се за здравословното състояние на потребителя.
 • Промяната в степента на твърдост и време за възстановяване, в резултат на експлоатацията, при материалите полиуретанова пяна и мемори. Промяната не оказва влияние върху качеството на матрака.
 • Неспазване на правилата за експлоатация и поддръжка на матрака, описани в настоящата гаранционна карта.